Casia Bromberg (f. 1984, Stockholm) är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg och har deltagit i ett flertal utställningar i Sverige. Med sina fotografier närmar hon sig det ofrånkomligt iscensatta och utmanar det tillrättalagda i våra självbiografiska vardagsskildringar. Genom varsamma porträtt, där hon ofta återkommer till den egna kroppen, söker hon de skira skikten av erfarenheter som kan berätta om hur vi formas av andras föreställningar och blickar. Ofta återkommer hon till att synliggöra det sårbara i mänskliga relationer, hur närheten till andra är fylld av ovisshet och intimt förenad med förgänglighet och förlust.

Text av Erik Anderman
skriven i samband med utställningen Juicy Body/Föreställningar/Morgonen tillhör natten i Gävle, 2015

http://www.casiabromberg.com/files/gimgs/2_d4czqjuh.jpg